Szanowni Państwo!
Informujemy, iż rozpoczęliśmy zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
Karty informacyjne zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać u dyrektora przedszkola lub ze strony internetowej poniżej.
Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w naszej placówce, w celu aktualizacji danych, również proszeni są o wypełnienie Karty informacyjnej.

Co oferujemy

Misją naszego przedszkola jest placówka otwarta na potrzeby dzieci i rodziców, promująca zdrowie i zdrowy styl życia; zapewnianie dzieciom pełnej opieki i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego. Wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje podmiotowe i indywidualne podejście do każdego dziecka. Dążymy do tego, aby dziecko w przedszkolu czuło się bezpieczne i kochane.
Stwarzamy dzieciom warunki do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Absolwenci naszego przedszkola są doskonale przygotowani do podjęcia nauki w szkole.
Potrafią dobrze funkcjonować w swoim środowisku, promując zdrowy styl życia.

Specjalistyczne terapie

Do naszych placówek przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju. Zapewniamy pakiet terapii ze specjalistami:
  • Zajęcia z pedagogiem specjalnym
  • Zajęcia z psychologiem
  • Zajęcia z logopedą
  • Zajęcia integracji sensorycznej
  • Terapię ręki
  • Trening umiejętności społecznych.

 

Dlaczego my

Każde dziecko traktujemy indywidualnie, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami.
Kształtujemy u dzieci poczucie estetyki w czystych, kolorowych salach.
Każde dziecko w naszym przedszkolu zna swoje prawa i obowiązki, ma prawo do podejmowania decyzji.
Każde dziecko jest samodzielnym podmiotem wymagającym poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności.
Każde dziecko czuje się bezpieczne, jest otoczone opieka, miłością i troską.
Każde dziecko nabywa nowych umiejętności po przez aktywne działania.
Każde dziecko uczy się samodzielności.
Nauczyciele w naszej placówce są zawsze wśród dzieci, obdarzają je uwagą i życzliwością.
Nauczyciele w naszej placówce wspierają rodziców.

Zapraszamy na strony internetowe naszych placówek