Misja

Misją naszego przedszkola jest placówka otwarta na potrzeby dzieci i rodziców, promująca zdrowie i aktywny styl życia; zapewnianie dzieciom pełnej opieki i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego. Wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje podmiotowe i indywidualne podejście do każdego dziecka. Dążymy do tego, aby dziecko w przedszkolu czuło się bezpieczne i kochane. Stwarzamy dzieciom warunki do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Absolwenci naszego przedszkola są doskonale przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Potrafią dobrze funkcjonować w swoim środowisku, promując zdrowy styl życia.

Edukacja

Proponujemy bogatą ofertę edukacyjną: wysoki poziom pracy w grupach wiekowych, zastosowanie nowatorskich metod pracy, różnorodność zajęć dodatkowych jak:
 • język angielski;
 • rytmika;
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej;
 • religia;
W przedszkolu realizujemy programy zatwierdzone przez MEN i wpisane do Przedszkolnego Zestawu Programów.
Z dziećmi najmłodszymi realizujemy program adaptacyjny.

Oferta kulturalna

W przedszkolu organizujemy:
 • uroczystości i spotkania rodzinne;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi i przedstawicielami różnych zawodów;
 • uczestnictwo w spektaklach, przedstawieniach teatralnych i koncertach - dwa razy w miesiącu;
 • wycieczki w celach poznawczo – edukacyjnych, turystyczno – krajoznawczych do innych miejscowości;
 • udział w konkursach recytatorskich, plastycznych;

Atuty

Nasze przedszkole to:
 • własna kuchnia;
 • bezpieczna lokalizacja;
 • dobry dojazd;
 • przestronne sale;
 • plac zabaw;

Profilaktyka

Prowadzimy działalność profilaktyczną zapobiegającą występowaniu objawów patologii zdrowotnej i społecznej. Oferujemy opiekę:
 • logopedyczną
 • psychologiczną.

Zajęcia dodatkowe

Na życzenie rodziców - dodatkowo płatne:
 • Taniec,
 • MathRiders
 • Judo;
 • Aikido;
 • Szachy;
 • nauka gry na pianinie.
W naszym przedszkolu działa FAST-STEP Szkoła Tańca
fast-step
W naszym przedszkolu działa Warszawska Szkoła Aikido
aikido
W naszym przedszkolu działa Judo Fight Club

judo